Terapia leczenia uzależnień i współuzależnień

 

Leczenie uzależnień i współuzależnień

Pomoc psychologiczną i lekarską w naszej poradni mogą uzyskać osoby mające problem z uzależnieniem od alkoholu, osoby mieszkające z alkoholikiem, współmałżonkowie, dzieci uzależnionego.

Zapraszamy osoby dorosłe – dzieci alkoholików, które cierpiały z powodu choroby rodziców w dzieciństwie i okresie dorastania.

 

Świadczenia są bezpłatne dla ubezpieczonych w NFZ.

 

Prowadzimy:

  • Programy terapeutyczne (DDA)
  • Programy profilaktyczne i lecznicze w zakresie podstawowym i pogłębionym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
  • Oferujemy pomoc psychologa dla osób, które miały w rodzinie chorobę alkoholową (DDA)
  • Psychoterapię grupową i indywidualną dla osób z różnymi problemami w funkcjonowaniu społecznym
  • Programy terapeutyczne prowadzone są przez psychologów posiadających certyfikaty specjalistów uzależnień lub certyfikaty psychoterapeutów (analitycznych, behawioralnych, dynamicznych)

 

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Bezpłatne dla osób współuzależnionych, uzależnionych od alkoholu, oraz dorosłych dzieci alkoholików (DDA). 

Warsztaty obejmują spotkania 2 razy w tygodniu po 2,5 godziny przez 8 miesięcy.

Program realizowany wg wytycznych PARPA przystosowany przez Dorotę Regułę, realizowany pod nadzorem superwizora.

 

Dodatkowo prowadzimy odpłatne warsztaty:

I. Jak zachować zrównoważoną postawę wobec napotykanych trudności.

 

– Uważaj siebie za kogoś, kto potrafi znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

– Szukaj wielu możliwych rozwiązań.

– Przewiduj czekające Cię problemy.

– Mów otwarcie o negatywnych uczuciach.

– Szukaj dobrych stron trudnych sytuacji.

– Uważaj siebie za kogoś, kto potrafi znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

II. Jak zmienić sposób myślenia?

 

– Kontroluj strumień swoich myśli.

– Sprawdź czy Twe automatyczne myśli są naprawdę Twoje.

– Skoryguj swoje zniekształcenie poznawcze.

– Staraj się zauważyć pozytywne aspekty wydarzeń.

 

III. To, co mówisz, ma wpływ na to, co myślisz.

 

– Jak radzić sobie ze zrzędą?

– Narzekanie jako nawyk – jak to zmienić?

– Wybieranie z bazy danych własnego umysłu.

– Opowiadanie historii i przekazywanie dobrych wiadomości.

– Jak przyczyniasz się do własnej choroby?

 

IV. Sztuka akceptacji tego, czego nie da się zmienić.

– Jeśli za pierwszym razem nie odniesiesz sukcesu, spróbuj drugi raz.

– Jeśli za drugim razem nie odniesiesz sukcesu, spróbuj po raz trzeci.

– Ale jeśli za trzecim razem Ci się nie powiedzie, rezygnuj. Nauka pogodzenia się z porażką może być Twoim osobistym zwycięstwem.

 


 
Grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

 

Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu podstawowa – edukacyjna

– poniedziałek godz. 18.30 – 21.00

– czwartek godz. 18.30 – 21.00

 

Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu – pogłębiona

 – poniedziałek godz. 17.30

 

Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

 – czwartek godz. 17.00 -20.00

 – sobota (co druga, godz. 9.00-14.00)

 

Grupa terapeutyczna dla współuzależnionych

 – wtorek godz. 17.3

 – czwartek godz. 17.30

Zadzwoń