Czym jest terapia uzależnień i syndrom DDA?

23 czerwca 2020

Terapia uzależnień to forma leczenia dla osób, które mają problem z nałogami (alkoholizmem, narkotykami, hazardem, zakupoholizmem, uzależnieniem od Internetu, uzależnieniem od seksu). W naszej poradni specjalizujemy się w leczeniu uzależnień od alkoholu, ale często przy jednej formie uzależnienia, występują inne jej towarzyszące.

 

Bezpłatna terapia NFZ w mieście Warszawa

Terapia uzależnień na NFZ ma na celu usunięcie szkodliwych skutków nałogu oraz umożliwienie pacjentowi powrót do normalnego życia. Alkoholizm oraz inne choroby behawioralne są chorobami postępującymi, które powinniśmy leczyć jak najszybciej. Leczenie osoby z problemem alkoholowym zaczyna się od uświadomienia problemu, z którym się zmaga i chęci otrzymania pomocy.

Dla tych, dla których konieczna jest terapia uzależnień Warszawa oferuje wiele programów pomocy – w tym jednym z nich są usługi na NFZ prowadzone przez NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu w dzielnicy Wola. Z terapii mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic, m.in. takich dzielnic jak Wola, Bemowo, Śródmieście, Bielany, Żoliborz, Mokotów, Praga i innych.

 

Na czym polega terapia uzależnień?

Leczenie alkoholika zaczyna się od ustalenia planu leczenia oraz omówienia celów i kolejnych kroków w drodze do jego zdrowienia.

Ważną rolę w leczeniu alkoholika odgrywa wybrany terapeuta uzależnień i dobra relacja obustronna. Ważne, aby pacjent miał z nim dobry kontakt, ufał terapeucie i czuł się przy nim swobodnie. 

Osoba uzależniona powinna uczęszczać na terapię indywidualną łącznie z grupową. Terapia indywidualna uzależnień opiera się na wielu programach zajęć indywidualnie dopasowanych pod konkretnego pacjenta. Natomiast terapia grupowa jest podporządkowana programowi leczenia, który zaplanowany jest dla danej grupy, w danej placówce. Każda grupa ma swój ustalony poziom leczenia, w zależności od postępów w grupach początkowych. Istnieją grupy terapeutyczne: wstępne, zaawansowane i pogłębione. 

Alkoholizm wywiera także negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny – wśród członków rodziny, a w szczególności dzieci. To one wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym mogą zostać obciążone syndromem DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

 

Syndrom DDA

Dorosłe dzieci alkoholików to osoby, które mogą napotykać na wiele problemów osobistych, zawodowych i emocjonalnych, które będą utrudniały im codzienne funkcjonowanie. Szczególnie ten problem DDA odczuwają w relacjach międzyludzkich oraz w związku z partnerem.

Czasami jest to: niskie poczucie własnej wartości⁣, brak asertywności, impulsywność⁣, chęć uzyskania akceptacji otoczenia⁣, problem z wchodzeniem w głębsze relacje, większe skłonności do stanów depresyjnych i do stanów lękowych⁣.

Ze względu na wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym, DDA często kierują się na terapię, aby wypracować podczas niej odpowiednie umiejętności, sposoby na lepsze funkcjonowanie i postrzeganie siebie, swojego partnera oraz otoczenia. Terapia pomaga im poprawić swój komfort życia.

Osoby z syndromem DDA mogą przeżyć wiele lat, nie wiedząc, że cierpią na ten syndrom. Dorośli często dopiero podczas terapii uświadamiają sobie, że przyczyną ich problemów było wychowywanie w rodzinie, w której występował problem alkoholowy. 

Terapia dla współuzależnionych jest bardzo potrzebna, aby mogli oni zacząć prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. 

 

Jak wygląda bezpłatna terapia DDA w 2020 r.?

Terapia DDA bezpłatna jest dostępna w naszej przychodni. Od lat z grupą certyfikowanych specjalistów prowadzimy Poradnię leczenia uzależnień i współuzależnionych oraz DDA.

Pracę całego zespołu nadzoruje certyfikowany superwizor z wieloletnim doświadczeniem. Cały personel programu to doświadczeni specjaliści leczenia uzależnień, zatwierdzeni przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz posiadający aktualne certyfikaty psychoterapeutów i specjalistów uzależnień.

Obserwacje przebiegu pracy placówki i jej personelu w zakresie merytorycznym, pozwalają stwierdzić, że wyniki uzyskiwane w realizowanych programach psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA są bardzo satysfakcjonujące. Obecnie w placówce jest spora liczba osób oczekujących na terapię, gotowych do wprowadzania zmian. 

______________________________________________________

Zrób pierwszy krok i zapisz się na terapię w naszej przychodni:

🔷 22 838 73 64⁣⁣⁣⁣
🔷 22 838 86 30⁣⁣⁣⁣
🔷 794 692 762⁣⁣⁣⁣

Posted in Artykuły
Call Now Button