Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w naszej poradni mogą uzyskać osoby mające problem z uzależnieniem od alkoholu, osoby mieszkające z alkoholikiem, współmałżonkowie, dzieci uzależnionego. Wszyscy, którzy chcą się nauczyć jak pomóc sobie i rodzinie.

Świadczenia są bezpłatne.

 

Zapraszamy osoby dorosłe — dzieci alkoholików, które cierpiały z powodu choroby rodziców w dzieciństwie i okresie dorastania.

 

Zajmujemy się leczeniem uzależnień i współuzależnień. Prowadzimy:

 

 

  • Programy terapeutyczne (DDA)
  • Programy profilaktyczne i lecznicze w zakresie podstawowym i pogłębionym
  • Oferujemy pomoc psychologa dla osób, które miały w rodzinie chorobę alkoholową (DDA)
  • Psychoterapię grupową i indywidualną
  • Programy terapeutyczne prowadzone są przez psychologów posiadających certyfikaty specjalistów uzależnień.

 

 

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie certyfikaty oraz doświadczenie, które pomaga w prowadzeniu skutecznej terapii. Pokazują, jak można dokonać zmian niewłaściwych postaw, jak radzić sobie w relacjach z bliskimi, jak pokonać trudności w kontaktach z ludźmi oraz jak lepiej poznać siebie.

 

 

Osoby pijące alkohol uzyskają wgląd w problematykę swojego uzależnienia, otrzymają pomoc w rozwinięciu własnych potencjalnych możliwości, osiągnięciu optymalnej sprawności życiowej i poczucia szczęścia. Beneficjenci będą pracować nad odzyskiwaniem kontroli nad procesami myślenia, emocjami, pamięcią, zdolnością realistycznego osądu oraz nad zachowaniem.

 

Osoby z rodziny z problemem alkoholowym dowiedzą się jak żyć- aby nie koncentrować się na problemie alkoholowym partnera, jak akceptować własny sposób przeżywania uczuć i funkcjonowania, jak odbudować szacunek do siebie, poczucie godności oraz jak odbudować swój system wartości.

 

Rodzina nauczy się przeprowadzania interwencji. Interwencja jest metodą pomagania ludziom, którzy odmawiają przyjęcia pomocy. Rezultatem takiego treningu w przeprowadzaniu interwencji jest radykalne skrócenie czasu trwania i złagodzenie epizodów nawrotu choroby u członków rodziny. Nie można wyleczyć się ze współuzależnienia. Objawy mogą się cofnąć, nigdy jednak nie ustępują całkowicie. Pozostają w utajeniu, czekając na „potknięcia”, aby ponownie się uaktywnić. Ważne jest więc, by cała rodzina trzymała się długotrwałego programu zdrowienia, obejmuje on okresowe sprawdzanie i aktualizowanie planów zdrowienia przy udziale terapeuty wyspecjalizowanego w pomocy współuzależnionym.

Call Now Button
-->