Opis działalności

Opis działalności

O nas

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Pomocy Zdrowiu” powstał w 1994 roku.

Przychodnia mieści się w Warszawie w dzielnicy Wola.

Otaczamy opieką pacjentów nie tylko z tego rejonu. Do naszych specjalistów często przyjeżdżają pacjenci nawet z drugiego końca Polski, również zza granicy.

W ciągu historii placówki pracowali u nas specjaliści rangi Konsultantów Wojewódzkich z danego zakresu specjalizacji oraz też znani wykładowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie współpracujemy z prof. dr hab. med. E. Skopińską – Różewską światowej sławy immunologiem, wykładowcą WUM oraz
lek. med. E. Szkopek – Konsultantem Wojewódzkim Geriatrii.

Posiadamy system zarządzania jakością od 2007 roku i wciąż zdobywamy nowe certyfikaty.


Józefów, dnia 25 kwietnia 2024 roku

 

“OŚRODEK POMOCY ZDROWIU”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa

REGON: 38859016200000, NIP: 5272954609

 Nr KRS: 0000892519

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

              

Działając w imieniu “Ośrodek Pomocy Zdrowiu” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 516 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszamy w załączeniu plan połączenia (wraz z załącznikami) spółki “Ośrodek Pomocy Zdrowiu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892519, REGON: 38859016200000, NIP: 5272954609 ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000036205 poprzez przeniesienie całego majątku spółki “Ośrodek Pomocy Zdrowiu” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.

ZARZĄD “OŚRODEK POMOCY ZDROWIU” SP. Z O.O.:

Sprawozdanie zarządu z działalności 2022

sprawozdanie Zarzadu OPZ 2021

Sprawozdanie Zarzadu 2022 CMD 2023

Sprawozdanie zarządu 2021

CMD 2022

CMD 2021

OPZ 2023

OPZ 2022

OPZ 2021

OPZ 2023

OPZ 2022

OPZ 2021

Plan połączenia z OPZ przez CMD

Call Now Button
-->